سنگ مصنوعی

هر پلان تولیدی سنگ مصنوعی به سه بخش یا دپارتمان تقسیم می شود که خود بوسیله ماشین آلاتی که پروسه های خاص کاری را دارند تجهیز شده است.

مرحله اول: ساخت بلوک سنگ

1)ماشین ها و تجهیزاتی که ترکیبات مخلوط را تامین می کنند و آنها را برای پلان بعدی مهیا می سازند.

2) ماشینها و تجهیزاتی برای مخلوط کردن ترکیبات و فرستادن آنها به خط ساخت بلوک

3) ماشینهای ترکیب کننده بلوک و به منظور فشرده کردن و فشار و لرزش تحت شرایط خلاء

مرحله دوم: بریدن بلوکها در ابعاد

ماشین ها و تجهیزاتی برای برش بلوکها به اسلب ها

مرحله سوم: فرآیندهای اسلب

خطوط پیوسته و ماشین آلاتی برای پرداخت اسلبها کالیبره کردن، پولیش ، اندازه کردن و ابزارکاری

در پایان این خط تولید، مرحله بسته بندی اتوماتیک قالب سنگ مصنوعی برای قطعات انجام می شود.

نتیجه گیری مقایسه از نظر کیفیت و کاربرد

سنگهای مصنوعی از تنوع بیشتری نسبت به سنگهای طبیعی برخوردار هستند . طرح هایی که برای سنگ مصنوعی می توانند مورد استفاده قرار گیرند از آنجایی که در انتخاب رنگ و نیز اجزاء تشکیل دهنده سنگ محدودیت ندارند، بسیار متنوع و زیبا می باشند.

بکارگیری اجزاء و دانه های غیرمعمول مانند قطعات فلزات اجزاء فسیلی و نیز هر دانة موردنظری که بتواند در ترکیب مخلوط سنگ مصنوعی قرار گیرد جزو مزایایی است که زیبایی منحصربه فردی به سنگهای مصنوعی می دهد.

سنگ مصنوعی
سنگ مصنوعی

 

علاوه بر اینکه رنگدانه های مختلفی م ی تواند برای رنگ کردن  بک ار برده شود و هر رنگ ترکیبی خاصی را به سنگ بدهیم، ثبات رنگ در تمام قطعات سنگ و اسلب ها و تیل ها از دیگر خصوصیات سنگ های مصنوعی است. بنابراین بازی رنگ که در سنگهای طبیعی به چشم م یخورد در مورد سنگهای مصنوعی وجود ندارد.

از نظر مقاومت سنگ های مصنوعی در برابر فشا ر، انعطاف پذیری و یخ زدگی و خراش برداری می توان طبق جداول موجود در پیوست اذعان داشت که مقادیر موجود نسبت به سنگهای طبیعی از وضعیت بهتری برخودار است.

وزن سنگ های مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی کمتر است به همین دلیل در صنعت ساختمان از مطلوبیت بیشتری برخوردار می باشند چرا که بار اضافی وارد بر سازه را به همراه ندارند و نیز قابلیت نصب ساده تری دارند .

علاوه بر آن سنگهای مصنوعی در ضخامتهای کمتری قابلیت برش و قالب گیری را دارند . مزیتی که در بسیاری از سنگ های طبیعی بعلت وجود فضاهای خالی امکان پذیر نمی باشد. سنگهای مصنوع ی کاملاً بهم فشرده و فاقد فضای ریز و حفرات میکرونی موجود در سنگ های طبیعی بواسطه بافت و ساخت آنها می باشد.

از نظر قیمت سنگهای مصنوعی به مراتب قیمتی کمتر از سنگهای طبیعی دارند، چرا که کارهای دشواری که روی سنگ طبیعی برای رساندن آن به بازار و قابل استفاده کردن آن انجام می شود در مورد سنگهای مصنوعی غیرضروری مینماید.

عمر مفید سنگ مصنوعی بعلت کاربردن ترکیبات سیمانی بعنوان چسباننده ذرات بیشتر از سنگ های طبیعی می باشد و همچنین پایداری و دوام آنها در برابر تغییرات شدید آب و هوایی و یخ زدگی و نیز اشعة ماورای بنفش بسیار زیاد است. حال آنکه سنگ های طبیعی دچار تغییر رنگ، خردشدگی و نیز کدر شدگی م یشوند.

از لحاظ مقدار باطله باید گفت که سنگهای مصنوعی ضایعات نداشته و اگر از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم حتی می توان خود آنها را از قطعات باطله سنگهای طبیعی تولید نمود . بنابراین از نظر اقتصادی بسیار به صرفه می باشند. علاوه بر اینکه به هر مقدار موردنیاز برای بکارگیری در پروژه های ساختمانی قابل تامین هستند و محدودیتی از نظر تأمین سر پروژه را ندارند .

بعلت عدم وجود رگه در سنگ های مصنوعی و نیز قابلیت بسته بندی اتوماتیک آنها در بسته بندی های فیکس شده، در هنگام حمل و نقل هیچگونه آسیب و شکستگی در سنگ ایجاد نمی شود و پرت حدود 15 درصدی که در سنگهای طبیعی در هنگام حمل به سرپروژه بوجود می آید دیگر وجود ندارد . همچنین قابلیت تولید نامحدود سنگ مصنوعی از یک نوع خاص می تواند در برابر محدودیت منابع طبیعی سنگ قابل توجه باشد.

نکات مهمی را برای تولید قالب های سنگ مصنوعی رعایت کرد . قالب مصنوعی مقرون به صرفه ترین نوع قالب سنگ های مصنوعی می باشد.

keyboard_arrow_up