کمد کنار تخت بیمارستانی

در کمد کنار تخت بیمارستانی لبه ها باید با چوب گونه های پهن برگ در همه محیط گوشه دار شده و مطابق با گوشه ها به طور متناوب با نوار PVC اکسترود شده به ضخامت 10 میلی متر در روی سطوح در معرض دید پوشانده شوند. نوار PVC اکسترود شده باید در نقاطی از فیبل زباله که قسمت یکپارچه ای از رویه کمد بیمارستانی ، کمد کنار تخت بیمار است ، باید با یک چسب مناسب تحت فشار مطابق با دستور العمل تولیدکننده پرس شوند.

هر دو لبه پلاستیکی و چوبی باید به حد کافی در سطح عریض بوده تا حداقل شعاع گوشه ده میلی متر باشد. هر دو لبه پلاستیکی و چوبی به طور یکنواخت در هر دو طرف پرداخت شده و در گوشه ها و سطوحی که دو لبه به هم می رسند گرد باشند. مواد لایه ای مورد استفاده برای اسکلت قبل از به کار بردن روکش تزئینی پلاستیکی کمد بیمار یا کنارتخت بیمارستانی نباید دارای ضخامت کمتر از 15 می لی متر باشند.

 

<yoastmark class=

 

قسمت زیرین اسکلت کمد

به جز کمد کنار تخت بیمار ساخته شده از تخته های لایه ای با دانسیته متوسط به استاندارد BS 1142 قسمت زیرین اسکلت باید از چوب پهن برگ 18 میلی متر بوده و به لبه های بدون حفاظ پرچ شده به پایه های اسکلت کمد کنارتخت متصل شود یا با قاب چوبی پهن برگ ، با چوب های عمودی چارچوب و ریل های با سطح مناسب جهت تضمین تثبیت پیچ های چرخ های کمد بیمارستانی یا لاکر متصل شوند. چرخ ها نباید به چوب های باکیفیت پایین پیچ شوند.

این الزامات جهت فراهم آوردن ایمنی محکم چرخ های کمد بیمارستانی و فنرها می باشد. پر کردن پانل باید بطور مناسب تراز شده باشد. ضخامت قفسه ها و تقسیم بندی های کوتا اگر تخته لایه ساخته شوند نباید کمتر از 12 می لی متر و اگر از تخته خرده چوب ساخته شوند نباید کمتر از 15 میلی متر باشد. کمد کنار تخت بیمارستانی استاندارد در کنار تخت بیمارستان قرار می گیرد.

برای دریافت اطلاعات دقیق تر از قیمت کمد بیمارستانی ،  ، کمد کنار تخت بیمار با شماره های زیر تماس بگیرید
02165253848 – 02177359720 – 0217733765109121470025
keyboard_arrow_up