کمد کنار تخت بیمار

کمد کنار تخت بیمار جهت نگهداری وسایل شخصی بیمار در کنار تخت بیمار بصورت ریلی قرار داده می شود تا بیماران از کمد براحتی استفاده نمایند

keyboard_arrow_up